Arxiu
Històric

Publicacions

Anterior
El record de Macià en la Nit de Nadal (Barcelona, 24 de desembre de 1938) 1940. Notícies de la caiguda de París 5. La violència de la legalitat repressiva franquista Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 2 Carles Pi i Sunyer, Conseller de cultura en temps de guerra 1. La situació a Catalunya i Espanya els anys 1945-1946/Informe de les gestions fetes a Barcelona l'any 1947
1. Franco a Barcelona Tríptic de Retaule La Rússia que vaig veure (1931) Enginyers, economia i societat (Tres textos, 1933-1937) Pertinença i cohesió. La Generalitat a l'exili i l'ajuda als refugiats catalans a França (1945-1948) 1939. Memòries del primer exili
4. La cultura catalana en el primer exili (1939-1940. Cartes d'escriptors, intel·lectuals i científics Diàleg de les dues verges negres de Polònia i de Catalunya 8. La política cultural municipal de l'etapa de l'alcalde Miguel Mateu i Pla (1939-1945). Aspectes generals 4. Destino. Política de unidad (1939-1946). Tres aspectes de l'inici d'una transformació obligada Informes a les autoritats britàniques 6. El paper polític de la Delegació del CSIC a Catalunya (1941-1956)
AMIC, edició facsímil de la revista col·lecció completa 4. Lliçons de Barcelona (Informe britànic sobre els bombardeigs de la ciutat, 1938) Com vaig veure Rússia 9. De la utopia mediterrània a la realitat provincial. El projecte cultural de la Diputació de Barcelona durant el primer franquisme Vuit escrits d'exili (1939-1941) 3. Des dels camps. Cartes de refugiats i internats al migdia francès l'any 1939
Següent