Arxiu
Històric

Publicacions

Anterior
Conferències al Casal Català de Londres (1941-1943) Tríptic de Retaule 3. Des dels camps. Cartes de refugiats i internats al migdia francès l'any 1939 L'estructuració d'un estat autònom Barcelona 1938, capital de tres governs Barcelona, 1938. Capital de tres governs. 2 vols.
Diàleg de les dues verges negres de Polònia i de Catalunya 1. La situació a Catalunya i Espanya els anys 1945-1946/Informe de les gestions fetes a Barcelona l'any 1947 Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 1 La Rússia que vaig veure (1931) 2. La confiscació d'antics centres d'ensenyament de tipus catalanista: dos informes 1939 4. Lliçons de Barcelona (Informe britànic sobre els bombardeigs de la ciutat, 1938)
8. La política cultural municipal de l'etapa de l'alcalde Miguel Mateu i Pla (1939-1945). Aspectes generals Informes a les autoritats britàniques El record de Macià en la Nit de Nadal (Barcelona, 24 de desembre de 1938) 6. El paper polític de la Delegació del CSIC a Catalunya (1941-1956) AMIC, edició facsímil de la revista col·lecció completa 5. La violència de la legalitat repressiva franquista
Enginyers, economia i societat (Tres textos, 1933-1937) CD Textos del Congrès de Barcelona 1938, Capital de tres governs 2. Viure el primer exili: cartes britàniques de Pere Bosch i Gimpera, 1939-1940 3. La República i la guerra civil explicades als britànics 7. La Junta de Museus i les exposicions de belles arts durant la postguerra 1. Memòria literària i ficció de l'univers concentracionari
Següent