Arxiu
Històric

Publicacions

Anterior
1. Franco a Barcelona El alma cordial de Catalunya (Conferència a l'Ateneo de Madrid, 2 de juny de 1931) 4. Destino. Política de unidad (1939-1946). Tres aspectes de l'inici d'una transformació obligada 2. La confiscació d'antics centres d'ensenyament de tipus catalanista: dos informes 1939 3. La República i la guerra civil explicades als britànics Vuit escrits d'exili (1939-1941)
9. De la utopia mediterrània a la realitat provincial. El projecte cultural de la Diputació de Barcelona durant el primer franquisme Tríptic de Retaule 3. Sobreviure. La dictadura franquista l'any 1943 4. Lliçons de Barcelona (Informe britànic sobre els bombardeigs de la ciutat, 1938) 7. La Junta de Museus i les exposicions de belles arts durant la postguerra Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 3
Enginyers, economia i societat (Tres textos, 1933-1937) Carles Pi i Sunyer, Conseller de cultura en temps de guerra Barcelona 1938, capital de tres governs Lletres de soldats. Cartes del front de l'Ebre 4. La cultura catalana en el primer exili (1939-1940. Cartes d'escriptors, intel·lectuals i científics 6. El paper polític de la Delegació del CSIC a Catalunya (1941-1956)
Conferències al Casal Català de Londres (1941-1943) Dues conferències (1935-1936) Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 2 CD Textos del Congrès de Barcelona 1938, Capital de tres governs 8. La política cultural municipal de l'etapa de l'alcalde Miguel Mateu i Pla (1939-1945). Aspectes generals Nou estat, nova política, nou ordre social
Següent