Observatori de
Govern Local

Projectes

 
Observatori de Govern Local (Obscat8)

Des de la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals hem potenciat la creació d'un Observatori de Govern Local com a instrument per a la recopilació sistemàtica d'informació d'aquest nivell de govern. Una de les finalitats del projecte és la construcció d'una base de dades que operi com un sistema d'informació i de coneixement útil al servei de cada municipi, de les altres institucions i del món acadèmic. Els municipis participants reben un informe que inclou una síntesi de la informació que van facilitar comparada amb la mitjana de Catalunya, la de la seva província, el seu tram de població i el seu tram de volum pressupostari. Així mateix, l'Observatori edita un informe acadèmic i tècnic que recull els resultats del projecte.

http://www.pisunyer.org/bogl/8a-edicio-ogl/ 

 
Univers d'estudi
 
 
Quadern metodològic

Els quaderns metodològics inclouen informació tècnica sobre l'organització i el desenvolupament del projecte. Ofereixen informació addicional als municipis sobre la província, els trams poblacional i el tram pressupostari en què s'ubiquen.

Descàrregues: