Arxiu
Històric

Publicacions

Anterior
4. Destino. Política de unidad (1939-1946). Tres aspectes de l'inici d'una transformació obligada 1. La situació a Catalunya i Espanya els anys 1945-1946/Informe de les gestions fetes a Barcelona l'any 1947 8. La política cultural municipal de l'etapa de l'alcalde Miguel Mateu i Pla (1939-1945). Aspectes generals 3. Sobreviure. La dictadura franquista l'any 1943 1940. Notícies de la caiguda de París Barcelona 1938, capital de tres governs
Conferències al Casal Català de Londres (1941-1943) 2. Antisemitisme i resistències catòliques a la democratització espanyola en els anys del Concili Vaticà II 9. De la utopia mediterrània a la realitat provincial. El projecte cultural de la Diputació de Barcelona durant el primer franquisme Enginyers, economia i societat (Tres textos, 1933-1937) Nou estat, nova política, nou ordre social 4. Lliçons de Barcelona (Informe britànic sobre els bombardeigs de la ciutat, 1938)
Barcelona, 1938. Capital de tres governs. 2 vols. 2. La confiscació d'antics centres d'ensenyament de tipus catalanista: dos informes 1939 3. Des dels camps. Cartes de refugiats i internats al migdia francès l'any 1939 El record de Macià en la Nit de Nadal (Barcelona, 24 de desembre de 1938) Tríptic de Retaule Tres aventurers italians a Barcelona
Vuit escrits d'exili (1939-1941) 1939. Memòries del primer exili Londres en guerra, 1939-1942. Impressions d'un exiliat El alma cordial de Catalunya (Conferència a l'Ateneo de Madrid, 2 de juny de 1931) L'estructuració d'un estat autònom Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 2
Següent