Arxiu
Històric

Publicacions

Anterior
Informes a les autoritats britàniques 5. La violència de la legalitat repressiva franquista 7. La Junta de Museus i les exposicions de belles arts durant la postguerra 4. La cultura catalana en el primer exili (1939-1940. Cartes d'escriptors, intel·lectuals i científics Londres en guerra, 1939-1942. Impressions d'un exiliat Carles Pi i Sunyer, Conseller de cultura en temps de guerra
1. La situació a Catalunya i Espanya els anys 1945-1946/Informe de les gestions fetes a Barcelona l'any 1947 1940. Notícies de la caiguda de París 3. Des dels camps. Cartes de refugiats i internats al migdia francès l'any 1939 Conferències al Casal Català de Londres (1941-1943) Dues conferències (1935-1936) 4. Destino. Política de unidad (1939-1946). Tres aspectes de l'inici d'una transformació obligada
Barcelona, 1938. Capital de tres governs. 2 vols. 2. Antisemitisme i resistències catòliques a la democratització espanyola en els anys del Concili Vaticà II Lletres de soldats. Cartes del front de l'Ebre Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 3 El alma cordial de Catalunya (Conferència a l'Ateneo de Madrid, 2 de juny de 1931) 2. Viure el primer exili: cartes britàniques de Pere Bosch i Gimpera, 1939-1940
3. La República i la guerra civil explicades als britànics 2. La confiscació d'antics centres d'ensenyament de tipus catalanista: dos informes 1939 Tríptic de Retaule L'estructuració d'un estat autònom Barcelona 1938, capital de tres governs Diàleg de les dues verges negres de Polònia i de Catalunya
Següent