Arxiu
Històric

Publicacions

Anterior
Lletres de soldats. Cartes del front de l'Ebre 1940. Notícies de la caiguda de París 7. La Junta de Museus i les exposicions de belles arts durant la postguerra Carles Pi i Sunyer, Conseller de cultura en temps de guerra 1. Memòria literària i ficció de l'univers concentracionari 2. Antisemitisme i resistències catòliques a la democratització espanyola en els anys del Concili Vaticà II
Pertinença i cohesió. La Generalitat a l'exili i l'ajuda als refugiats catalans a França (1945-1948) Londres en guerra, 1939-1942. Impressions d'un exiliat Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 1 3. Sobreviure. La dictadura franquista l'any 1943 Tríptic de Retaule 5. La violència de la legalitat repressiva franquista
Dues conferències (1935-1936) El alma cordial de Catalunya (Conferència a l'Ateneo de Madrid, 2 de juny de 1931) 2. La confiscació d'antics centres d'ensenyament de tipus catalanista: dos informes 1939 Sobre la Gran Bretanya (Dos textos) 8. La política cultural municipal de l'etapa de l'alcalde Miguel Mateu i Pla (1939-1945). Aspectes generals 4. Lliçons de Barcelona (Informe britànic sobre els bombardeigs de la ciutat, 1938)
Conferències al Casal Català de Londres (1941-1943) Diàleg de les dues verges negres de Polònia i de Catalunya La Rússia que vaig veure (1931) Enginyers, economia i societat (Tres textos, 1933-1937) 1. La situació a Catalunya i Espanya els anys 1945-1946/Informe de les gestions fetes a Barcelona l'any 1947 Com vaig veure Rússia
Següent