Arxiu
Històric

Publicacions

Anterior
Tríptic de Retaule Una visió personal de la política catalana (Conferències al centre catalanista d'esquerra, agost 1933) L'estructuració d'un estat autònom Com vaig veure Rússia Carles Pi i Sunyer, Conseller de cultura en temps de guerra 3. La República i la guerra civil explicades als britànics
4. Destino. Política de unidad (1939-1946). Tres aspectes de l'inici d'una transformació obligada 5. La violència de la legalitat repressiva franquista 3. Sobreviure. La dictadura franquista l'any 1943 7. La Junta de Museus i les exposicions de belles arts durant la postguerra El record de Macià en la Nit de Nadal (Barcelona, 24 de desembre de 1938) Barcelona 1938, capital de tres governs
8. La política cultural municipal de l'etapa de l'alcalde Miguel Mateu i Pla (1939-1945). Aspectes generals Dues conferències (1935-1936) 1940. Notícies de la caiguda de París 6. El paper polític de la Delegació del CSIC a Catalunya (1941-1956) 3. Des dels camps. Cartes de refugiats i internats al migdia francès l'any 1939 1. La situació a Catalunya i Espanya els anys 1945-1946/Informe de les gestions fetes a Barcelona l'any 1947
1. Franco a Barcelona Lletres de soldats. Cartes del front de l'Ebre Nou estat, nova política, nou ordre social Londres en guerra, 1939-1942. Impressions d'un exiliat Enginyers, economia i societat (Tres textos, 1933-1937) Sobre la Gran Bretanya (Dos textos)
Següent