Arxiu
Històric

Publicacions

Anterior
1. Franco a Barcelona 4. La cultura catalana en el primer exili (1939-1940. Cartes d'escriptors, intel·lectuals i científics Tríptic de Retaule El record de Macià en la Nit de Nadal (Barcelona, 24 de desembre de 1938) AMIC, edició facsímil de la revista col·lecció completa 2. La confiscació d'antics centres d'ensenyament de tipus catalanista: dos informes 1939
Dues conferències (1935-1936) Barcelona, 1938. Capital de tres governs. 2 vols. CD Textos del Congrès de Barcelona 1938, Capital de tres governs 7. La Junta de Museus i les exposicions de belles arts durant la postguerra 3. Sobreviure. La dictadura franquista l'any 1943 Diàleg de les dues verges negres de Polònia i de Catalunya
La Rússia que vaig veure (1931) 1940. Notícies de la caiguda de París 4. Lliçons de Barcelona (Informe britànic sobre els bombardeigs de la ciutat, 1938) 3. La República i la guerra civil explicades als britànics Enginyers, economia i societat (Tres textos, 1933-1937) 3. Des dels camps. Cartes de refugiats i internats al migdia francès l'any 1939
Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 3 Com vaig veure Rússia 1. La situació a Catalunya i Espanya els anys 1945-1946/Informe de les gestions fetes a Barcelona l'any 1947 Sobre la Gran Bretanya (Dos textos) Lletres de soldats. Cartes del front de l'Ebre Londres en guerra, 1939-1942. Impressions d'un exiliat
Següent