Arxiu
Històric

Publicacions

Anterior
2. Antisemitisme i resistències catòliques a la democratització espanyola en els anys del Concili Vaticà II 1. La situació a Catalunya i Espanya els anys 1945-1946/Informe de les gestions fetes a Barcelona l'any 1947 Dues conferències (1935-1936) Nou estat, nova política, nou ordre social 3. Sobreviure. La dictadura franquista l'any 1943 7. La Junta de Museus i les exposicions de belles arts durant la postguerra
Lletres de soldats. Cartes del front de l'Ebre CD Textos del Congrès de Barcelona 1938, Capital de tres governs Sobre la Gran Bretanya (Dos textos) Londres en guerra, 1939-1942. Impressions d'un exiliat 9. De la utopia mediterrània a la realitat provincial. El projecte cultural de la Diputació de Barcelona durant el primer franquisme 4. La cultura catalana en el primer exili (1939-1940. Cartes d'escriptors, intel·lectuals i científics
6. El paper polític de la Delegació del CSIC a Catalunya (1941-1956) Diàleg de les dues verges negres de Polònia i de Catalunya Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 1 L'estructuració d'un estat autònom Pertinença i cohesió. La Generalitat a l'exili i l'ajuda als refugiats catalans a França (1945-1948) 3. Des dels camps. Cartes de refugiats i internats al migdia francès l'any 1939
Informes a les autoritats britàniques 4. Lliçons de Barcelona (Informe britànic sobre els bombardeigs de la ciutat, 1938) 2. Viure el primer exili: cartes britàniques de Pere Bosch i Gimpera, 1939-1940 2. La confiscació d'antics centres d'ensenyament de tipus catalanista: dos informes 1939 5. La violència de la legalitat repressiva franquista Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 2
Següent