Arxiu
Històric

Publicacions

Anterior
1. Franco a Barcelona 6. El paper polític de la Delegació del CSIC a Catalunya (1941-1956) Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 1 Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 3 Barcelona 1938, capital de tres governs Londres en guerra, 1939-1942. Impressions d'un exiliat
El alma cordial de Catalunya (Conferència a l'Ateneo de Madrid, 2 de juny de 1931) Barcelona, 1938. Capital de tres governs. 2 vols. 2. Antisemitisme i resistències catòliques a la democratització espanyola en els anys del Concili Vaticà II 3. La República i la guerra civil explicades als britànics 9. De la utopia mediterrània a la realitat provincial. El projecte cultural de la Diputació de Barcelona durant el primer franquisme Informes a les autoritats britàniques
Conferències al Casal Català de Londres (1941-1943) 3. Sobreviure. La dictadura franquista l'any 1943 4. La cultura catalana en el primer exili (1939-1940. Cartes d'escriptors, intel·lectuals i científics CD Textos del Congrès de Barcelona 1938, Capital de tres governs 1. La situació a Catalunya i Espanya els anys 1945-1946/Informe de les gestions fetes a Barcelona l'any 1947 2. La confiscació d'antics centres d'ensenyament de tipus catalanista: dos informes 1939
Sobre la Gran Bretanya (Dos textos) Tríptic de Retaule Vuit escrits d'exili (1939-1941) 1940. Notícies de la caiguda de París Una visió personal de la política catalana (Conferències al centre catalanista d'esquerra, agost 1933) Enginyers, economia i societat (Tres textos, 1933-1937)
Següent