Arxiu
Històric

Publicacions

Anterior
Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 3 Tríptic de Retaule Sobre la Gran Bretanya (Dos textos) 4. La cultura catalana en el primer exili (1939-1940. Cartes d'escriptors, intel·lectuals i científics Londres en guerra, 1939-1942. Impressions d'un exiliat 4. Lliçons de Barcelona (Informe britànic sobre els bombardeigs de la ciutat, 1938)
2. Antisemitisme i resistències catòliques a la democratització espanyola en els anys del Concili Vaticà II La Rússia que vaig veure (1931) 7. La Junta de Museus i les exposicions de belles arts durant la postguerra L'estructuració d'un estat autònom CD Textos del Congrès de Barcelona 1938, Capital de tres governs 8. La política cultural municipal de l'etapa de l'alcalde Miguel Mateu i Pla (1939-1945). Aspectes generals
1. Franco a Barcelona 4. Destino. Política de unidad (1939-1946). Tres aspectes de l'inici d'una transformació obligada Lletres de soldats. Cartes del front de l'Ebre Enginyers, economia i societat (Tres textos, 1933-1937) Carles Pi i Sunyer, Conseller de cultura en temps de guerra Dues conferències (1935-1936)
Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 2 Conferències al Casal Català de Londres (1941-1943) 3. La República i la guerra civil explicades als britànics 2. La confiscació d'antics centres d'ensenyament de tipus catalanista: dos informes 1939 El alma cordial de Catalunya (Conferència a l'Ateneo de Madrid, 2 de juny de 1931) El record de Macià en la Nit de Nadal (Barcelona, 24 de desembre de 1938)
Següent