Arxiu
Històric

Publicacions

Anterior
Dues conferències (1935-1936) Barcelona 1938, capital de tres governs Tres aventurers italians a Barcelona Informes a les autoritats britàniques La Rússia que vaig veure (1931) 1. La situació a Catalunya i Espanya els anys 1945-1946/Informe de les gestions fetes a Barcelona l'any 1947
1940. Notícies de la caiguda de París 2. Antisemitisme i resistències catòliques a la democratització espanyola en els anys del Concili Vaticà II 5. La violència de la legalitat repressiva franquista CD Textos del Congrès de Barcelona 1938, Capital de tres governs 9. De la utopia mediterrània a la realitat provincial. El projecte cultural de la Diputació de Barcelona durant el primer franquisme Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 2
Sobre la Gran Bretanya (Dos textos) Lletres de soldats. Cartes del front de l'Ebre Enginyers, economia i societat (Tres textos, 1933-1937) Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 1 Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 3 7. La Junta de Museus i les exposicions de belles arts durant la postguerra
Nou estat, nova política, nou ordre social El record de Macià en la Nit de Nadal (Barcelona, 24 de desembre de 1938) 2. Viure el primer exili: cartes britàniques de Pere Bosch i Gimpera, 1939-1940 Tríptic de Retaule 2. La confiscació d'antics centres d'ensenyament de tipus catalanista: dos informes 1939 1939. Memòries del primer exili
Següent