Arxiu
Històric

Publicacions

Anterior
2. Antisemitisme i resistències catòliques a la democratització espanyola en els anys del Concili Vaticà II Londres en guerra, 1939-1942. Impressions d'un exiliat Nou estat, nova política, nou ordre social Com vaig veure Rússia 2. La confiscació d'antics centres d'ensenyament de tipus catalanista: dos informes 1939 6. El paper polític de la Delegació del CSIC a Catalunya (1941-1956)
Carles Pi i Sunyer, Conseller de cultura en temps de guerra Diàleg de les dues verges negres de Polònia i de Catalunya 4. La cultura catalana en el primer exili (1939-1940. Cartes d'escriptors, intel·lectuals i científics 3. La República i la guerra civil explicades als britànics Enginyers, economia i societat (Tres textos, 1933-1937) Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 1
Vuit escrits d'exili (1939-1941) 1. Franco a Barcelona 1. La situació a Catalunya i Espanya els anys 1945-1946/Informe de les gestions fetes a Barcelona l'any 1947 Dues conferències (1935-1936) Lletres de soldats. Cartes del front de l'Ebre Informes a les autoritats britàniques
3. Des dels camps. Cartes de refugiats i internats al migdia francès l'any 1939 Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 2 Barcelona 1938, capital de tres governs 2. Viure el primer exili: cartes britàniques de Pere Bosch i Gimpera, 1939-1940 1940. Notícies de la caiguda de París 4. Lliçons de Barcelona (Informe britànic sobre els bombardeigs de la ciutat, 1938)
Següent