Arxiu
Històric

Publicacions

Anterior
2. La confiscació d'antics centres d'ensenyament de tipus catalanista: dos informes 1939 Sobre la Gran Bretanya (Dos textos) L'estructuració d'un estat autònom CD Textos del Congrès de Barcelona 1938, Capital de tres governs Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 3 8. La política cultural municipal de l'etapa de l'alcalde Miguel Mateu i Pla (1939-1945). Aspectes generals
Vuit escrits d'exili (1939-1941) Enginyers, economia i societat (Tres textos, 1933-1937) AMIC, edició facsímil de la revista col·lecció completa 1. La situació a Catalunya i Espanya els anys 1945-1946/Informe de les gestions fetes a Barcelona l'any 1947 Lletres de soldats. Cartes del front de l'Ebre Una visió personal de la política catalana (Conferències al centre catalanista d'esquerra, agost 1933)
4. La cultura catalana en el primer exili (1939-1940. Cartes d'escriptors, intel·lectuals i científics Conferències al Casal Català de Londres (1941-1943) 3. Sobreviure. La dictadura franquista l'any 1943 1940. Notícies de la caiguda de París 1. Memòria literària i ficció de l'univers concentracionari Carles Pi i Sunyer, Conseller de cultura en temps de guerra
4. Lliçons de Barcelona (Informe britànic sobre els bombardeigs de la ciutat, 1938) La Rússia que vaig veure (1931) Dues conferències (1935-1936) 3. La República i la guerra civil explicades als britànics Informes a les autoritats britàniques 3. Des dels camps. Cartes de refugiats i internats al migdia francès l'any 1939
Següent