Arxiu
Històric

Publicacions

Anterior
Londres en guerra, 1939-1942. Impressions d'un exiliat Com vaig veure Rússia Tríptic de Retaule Tres aventurers italians a Barcelona Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 3 Nou estat, nova política, nou ordre social
2. La confiscació d'antics centres d'ensenyament de tipus catalanista: dos informes 1939 Carles Pi i Sunyer, Conseller de cultura en temps de guerra Enginyers, economia i societat (Tres textos, 1933-1937) Informes a les autoritats britàniques Una visió personal de la política catalana (Conferències al centre catalanista d'esquerra, agost 1933) 3. Sobreviure. La dictadura franquista l'any 1943
8. La política cultural municipal de l'etapa de l'alcalde Miguel Mateu i Pla (1939-1945). Aspectes generals 4. Lliçons de Barcelona (Informe britànic sobre els bombardeigs de la ciutat, 1938) Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 2 1940. Notícies de la caiguda de París 7. La Junta de Museus i les exposicions de belles arts durant la postguerra 9. De la utopia mediterrània a la realitat provincial. El projecte cultural de la Diputació de Barcelona durant el primer franquisme
1. Memòria literària i ficció de l'univers concentracionari L'estructuració d'un estat autònom Vuit escrits d'exili (1939-1941) 4. La cultura catalana en el primer exili (1939-1940. Cartes d'escriptors, intel·lectuals i científics 2. Antisemitisme i resistències catòliques a la democratització espanyola en els anys del Concili Vaticà II 5. La violència de la legalitat repressiva franquista
Següent