Arxiu
Històric

Publicacions

Anterior
Sobre la Gran Bretanya (Dos textos) Vuit escrits d'exili (1939-1941) 1939. Memòries del primer exili Nou estat, nova política, nou ordre social 1940. Notícies de la caiguda de París Pertinença i cohesió. La Generalitat a l'exili i l'ajuda als refugiats catalans a França (1945-1948)
5. La violència de la legalitat repressiva franquista 2. Antisemitisme i resistències catòliques a la democratització espanyola en els anys del Concili Vaticà II 3. Sobreviure. La dictadura franquista l'any 1943 Tríptic de Retaule 7. La Junta de Museus i les exposicions de belles arts durant la postguerra 3. La República i la guerra civil explicades als britànics
Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 2 El alma cordial de Catalunya (Conferència a l'Ateneo de Madrid, 2 de juny de 1931) Informes a les autoritats britàniques Conferències al Casal Català de Londres (1941-1943) Lletres de soldats. Cartes del front de l'Ebre 1. La situació a Catalunya i Espanya els anys 1945-1946/Informe de les gestions fetes a Barcelona l'any 1947
4. Destino. Política de unidad (1939-1946). Tres aspectes de l'inici d'una transformació obligada Com vaig veure Rússia La Rússia que vaig veure (1931) Londres en guerra, 1939-1942. Impressions d'un exiliat 8. La política cultural municipal de l'etapa de l'alcalde Miguel Mateu i Pla (1939-1945). Aspectes generals Barcelona 1938, capital de tres governs
Següent