Arxiu
Històric

Publicacions

Anterior
Dues conferències (1935-1936) Pertinença i cohesió. La Generalitat a l'exili i l'ajuda als refugiats catalans a França (1945-1948) Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 1 2. Viure el primer exili: cartes britàniques de Pere Bosch i Gimpera, 1939-1940 Com vaig veure Rússia 4. La cultura catalana en el primer exili (1939-1940. Cartes d'escriptors, intel·lectuals i científics
Enginyers, economia i societat (Tres textos, 1933-1937) Barcelona 1938, capital de tres governs Una visió personal de la política catalana (Conferències al centre catalanista d'esquerra, agost 1933) Londres en guerra, 1939-1942. Impressions d'un exiliat 1940. Notícies de la caiguda de París Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 2
Informes a les autoritats britàniques 1. Memòria literària i ficció de l'univers concentracionari Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. Núm. 3 5. La violència de la legalitat repressiva franquista 1. Franco a Barcelona La Rússia que vaig veure (1931)
7. La Junta de Museus i les exposicions de belles arts durant la postguerra Nou estat, nova política, nou ordre social 3. La República i la guerra civil explicades als britànics 4. Lliçons de Barcelona (Informe britànic sobre els bombardeigs de la ciutat, 1938) Conferències al Casal Català de Londres (1941-1943) El alma cordial de Catalunya (Conferència a l'Ateneo de Madrid, 2 de juny de 1931)
Següent