Fons
Documental

Presentació

 -  -  -  -  -  -

La Fundació Carles Pi i Sunyer disposa d'un important fons sobre temes relacionats amb el seu àmbit de treball: els governs i la gestió dels municipis i de les Comunitats Autònomes.

Aquest fons es complementa amb documentació general sobre gestió pública, ciència política, dret públic, justícia i recursos humans.

La funció del fons documental és promoure i donar suport als treballs d'investigació, debats, grups de discussió, publicacions, i activitats en general.

L'objectiu principal és oferir una eina d'informació actualitzada, per a tots aquells que duen a terme activitats relacionades amb el sector públic, especialment en l'àmbit local i autonòmic.

Per a consultar el nostre fons, poseu-vos en contacte amb nosaltres: larano@pisunyer.org