La
Fundació

Bloc

ETIQUETES:

Cultura guerra. La conselleria de Cultura en l'etapa de Carles Pi i Sunyer

La Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 21/11/2022, ha dictat un decret amb número de registre 14773 sobre "Atorgar una subvenció a la Fundació Carles Pi i Sunyer, d'estudis autonòmics i locals per col·laborar en el finançament de les despeses de recerca del projecte "Cultura guerra. La conselleria de Cultura en l'etapa de Carles Pi i Sunyer""