La
Fundació

Bloc

L’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Fundació Carles Pi i Sunyer continuen impulsant anàlisi institucional en els municipis de l'AMB.

El 2019 la Fundació Carles Pi i Sunyer i l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona van signar un conveni mitjançant el qual acordaven impulsar línies d'anàlisi d'interès conjunt que poguessin contribuir a crear coneixement sobre la institucionalització i les polítiques socials i econòmiques dels municipis de l'AMB. En aquest marc, el 2023 estem desenvolupant l'onzena onada de l'Observatori de Govern Local i, com en totes les edicions des de 2019, s''han inclòs preguntes amb visió metropolitana en el qüestionari. En aquest any també haurien de veure la llum les visualitzacions mapificades dels projectes de Conviència i Mercat de Treball. 

Esperem que aquesta col·laboració tingui continuïtat en el futur i permeti consolidar i fer créixer aquest àmbit de treball. 

Aquests projectes formen part del conveni de col·laboració i han rebut finançament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.