La
Fundació

Nota legal

Avís legal

La present pàgina web (http://www.pisunyer.org/) és propietat de la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals, amb CIF núm. G-58302175 i domicili al carrer Gran Via de les Corts Catalanes, 491 (casa Golferichs), 08015 Barcelona.

El contingut d'aquesta web, incloent-hi els textos, les imatges i qualsevol altre material, és propietat de la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals o dels tercers que n'hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a la Fundació.

La Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals no es responsabilitza de la mala utilització dels continguts d'aquesta pàgina web per part de l'usuari i es reserva el dret d'actualitzar els seus continguts quan vulgui, i també d'eliminar-los i de limitar-hi o impedir-hi l'accés, de manera temporal o definitiva.

La Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fan responsables dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

L'usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc, i per tant, autoritza a la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà ais seus fitxers automatitzats, amb la finalitat de poder gestionar la seva petició i/o consulta, així com enviar-li informació sobre publicacions i activitats de la Fundació per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic o mitjà equivalent.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de caràcter personal, els usuaris poden exercir el seu dret d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades, adreçant-se a la Fundació per correu electrònic fundacio@pisunyer.org o per correu postal a Gran Via de les Corts Catalanes, 491 (casa Golferichs), 08015 Barcelona, indicant clarament el dret concret que desitgen exercir.