La
Fundació

Patronat

Patrons

 • Ajuntament de Barcelona
 • Ajuntament de Girona
 • Ajuntament de Lleida
 • Ajuntament de Tarragona
 • Àrea Metropolitana de Barcelona
 • Associació Catalana de Municipis
 • Col·legi de Secretaris, interventors i tresorers de Catalunya
 • Diputació de Barcelona
 • Diputació de Girona
 • Diputació de Lleida
 • Federació de Municipis de Catalunya
 • Fòrum Comarcal
 • Generalitat de Catalunya
 • Instituto Nacional de Administración Pública
 • Xavier Amor Martín
 • Montserrat Ballarín Espuña
 • Josep R. Barberà Gomis
 • Ferran Bel Accensi
 • Lluís Bertran Saura
 • Josep M. Bricall i Massip
 • Jordi Cases Pallarés
 • Josep M. Elorduy Vidal
 • Antoni Farrero Compte
 • Joan Ant. Font Monclús
 • Xavier Forcadell Esteller
 • Josep R. Fuentes Gasó
 • Jaume Galofré Crespi
 • Judith Gifreu Font
 • Joan Gómez López
 • Montserrat Mundi Mas
 • Joaquim Nadal i Farreres
 • Àngels Orriols Salles
 • Montserrat Peretó Garcia
 • David Pérez Maynar
 • Oriol Pi-Sunyer Cuberta
 • Albert Piñeira Brosel
 • Gerardo Pisarello Prados
 • Rosa Pujol Esteve
 • Ariadna Quer Pi-Sunyer
 • Carles Ribas Gironès
 • Carles Rossinyol Vidal
 • M. Petra Sáiz Antón
 • Juan I. Soto Valle
 • Eulàlia Vintró Castells
 • Àngel Garcia Fontanet (President)
 • Guerau Ruiz Pena (Secretari)
 

Patrons emèrits

 • Antoni Siurana Zaragoza