La
Fundació

Publicacions

Anterior
Poder local y guetos urbanos Informe Pi i Sunyer sobre Comunidades Autónomas 1989   20. La reforma constitucional del sistema regional italià Liderazgo y representación política en los entes locales (pensando lo local) Indicadors de Gestió per a les entitats públiques Informe de la descentralització de competències de la Generalitat als ens locals de Catalunya (2 vols.)
5. Polítiques locals per a la reducció dels residus municipals 6. Estratègies per al desenvolupament i social en l'àmbit local 9. Els menors immigrants en desamparament a Catalunya Informe Pi i Sunyer sobre l'Administració de la Generalitat de Catalunya 6. El 18. Les infraccions massives i el seu procediment sancionador
4. Vint anys d'ajuntaments democràtics: opinions a la premsa 19. Cuestiones sobre gobernanza urbana La Carta Municipal de Barcelona y el ordenamiento local 8. Inmigración y política urbana en la región metropolitana de Barcelona 12. Globalización, Gobernanza e Identidades Las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas (1991-1996)
4. Gestió local de la mobilitat sostenible i segura 1. La provincia en el estado de las autonomías La 11. Urbanisme i habitatge com a eines de desenvolupament sostenible 2. Gestió pública del turisme. Manual per a les administracions locals de les zones d'interior Informe Pi i Sunyer sobre Comunidades Autónomas 1994 (2 vols.)
Següent