La
Fundació

Publicacions

10. Urban 21. Informe mundial y declaración de Berlín sobre el futuro urbano

ANY DE PUBLICACIÓ:
ISBN / ISSN:
1139-0212
PREU
IVA INCLÒS
Gratuït