La
Fundació

Publicacions

Los servicios locales de salud pública: estudio des- criptivo de los municipios de Catalunya en 2016. Rev Esp Salud Pública.2019;93: 1 de mayo e201905026.

Article “LOS SERVICIOS LOCALES DE SALUD PÚBLICA: ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS MUNICIPIOS DE CATALUNYA EN 2016” està publicat a la web de la Revista Española de Salud Pública a:

 http://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL93/ORIGINALES/RS93C_201905026.pdf

AUTOR/S:
ANY DE PUBLICACIÓ:
PREU
IVA INCLÒS
Gratuït