Observatori de
Govern Local

Projectes

 
Observatori de Govern Local (ObsCat4)

Des de la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals hem potenciat la creació d'un Observatori de Govern Local com a instrument per a la recopilació sistemàtica d'informació d'aquest nivell de govern. Una de les finalitats del projecte és la construcció d'una base de dades que operi com un sistema d'informació i de coneixement útil al servei de cada municipi, de les altres institucions i del món acadèmic. Els municipis participants reben un informe que inclou una síntesi de la informació que van facilitar comparada amb la mitjana de Catalunya, la de la seva província, el seu tram de població i el seu tram de volum pressupostari. Així mateix, l'Observatori edita un informe acadèmic i tècnic que recull els resultats del projecte.

Descàrregues:
 
Univers d'estudi

L’univers d’estudi d'aquesta edició de l'Observatori de Govern Local abasta informació sobre els 611 municipis que tenen 500 o més habitants segons les dades aprovades per l’Instituto Nacional de Estadística amb data de referència 1 de gener de 2007. No s’inclou Barcelona ja que per la seva grandària i les seves característiques específiques requeriria una recerca pròpia

Descàrregues:
 
Qüestionari

Els qüestionaris són els instruments emprats pels investigadors per a la recollida de dades durant el procés de camp.

Descàrregues:
 
Guia de lectura
 
Descàrregues:
 
Mostra d'informes lliurats
 
Descàrregues:
 

Gràcies per enviar el formulari!
En breu ens posarem en contacte amb tu.

Tots els camps són obligatoris. L'adreça de correu electrònic introduïda no és vàlida. És necessari acceptar la política de privacitat per enviar el formulari.