Observatori de
Govern Local

Projectes

 
Observatori de Govern Local (ObsCat7)

Des de la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals hem potenciat la creació d'un Observatori de Govern Local com a instrument per a la recopilació sistemàtica d'informació d'aquest nivell de govern. Una de les finalitats del projecte és la construcció d'una base de dades que operi com un sistema d'informació i de coneixement útil al servei de cada municipi, de les altres institucions i del món acadèmic. Els municipis participants reben un informe que inclou una síntesi de la informació que van facilitar comparada amb la mitjana de Catalunya, la de la seva província, el seu tram de població i el seu tram de volum pressupostari. Així mateix, l'Observatori edita un informe acadèmic i tècnic que recull els resultats del projecte.

Descàrregues:
Enllaços:
 
Univers d'estudi

L’univers d’estudi de la setena edició de l’Observatori de Govern Local (ObsCat7) està format pels 618 municipis més grans de 500 habitants, segons les dades del padró aprovades per l’Instituto Nacional de Estadística amb data de referència d’1 de gener de 2013 . Com en les edicions anteriors, la ciutat de Barcelona queda exclosa de l’anàlisi ja que la seva grandària i les seves característiques específiques requeririen una recerca pròpia.

Descàrregues:
 
Quadern metodològic

Els quaderns metodològics inclouen informació tècnica sobre l'organització i el desenvolupament del projecte. 

Descàrregues:
 
Mostra d'informes lliurats
 
Descàrregues:
 
Explotació de dades
 
Descàrregues:
 

Gràcies per enviar el formulari!
En breu ens posarem en contacte amb tu.

Tots els camps són obligatoris. L'adreça de correu electrònic introduïda no és vàlida. És necessari acceptar la política de privacitat per enviar el formulari.