Observatori de
Govern Local

Projectes

 
Observatori de Govern Local (Obscat8)

Des de la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals hem potenciat la creació d'un Observatori de Govern Local com a instrument per a la recopilació sistemàtica d'informació d'aquest nivell de govern. Una de les finalitats del projecte és la construcció d'una base de dades que operi com un sistema d'informació i de coneixement útil al servei de cada municipi, de les altres institucions i del món acadèmic. Els municipis participants reben un informe que inclou una síntesi de la informació que van facilitar comparada amb la mitjana de Catalunya, la de la seva província, el seu tram de població i el seu tram de volum pressupostari. Així mateix, l'Observatori edita un informe acadèmic i tècnic que recull els resultats del projecte.

http://www.pisunyer.org/bogl/8a-edicio-ogl/ 

Descàrregues:
 
Univers d'estudi

Des de les primeres edicions de l’Observatori de Govern Local, un dels principals objectius que es van plantejar a llarg termini va ser el d’ampliar l’abast territorial de l’estudi amb l’objecte d’arribar a totes les localitats catalanes. Més de deu anys més tard, aquest propòsit s’ha pogut assolir i la vuitena edició del projecte analitza els 947 ajuntaments catalans. Únicament, la ciutat de Barcelona ha quedat exclosa de l’estudi ja que les seves característiques requeririen d’un estudi de cas.

Descàrregues:
 
Quadern metodològic

Els quaderns metodològics inclouen informació tècnica sobre l'organització i el desenvolupament del projecte. Ofereixen informació addicional als municipis sobre la província, els trams poblacional i el tram pressupostari en què s'ubiquen.

Descàrregues:
 
Explotació de dades
 
Descàrregues:
 

Gràcies per enviar el formulari!
En breu ens posarem en contacte amb tu.

Tots els camps són obligatoris. L'adreça de correu electrònic introduïda no és vàlida. És necessari acceptar la política de privacitat per enviar el formulari.