Panel de Polítiques
Públiques Locals

Projectes

 -

El Panel de Polítiques Públiques Locals és una iniciativa de la Fundació Carles Pi i Sunyer que té com a principal objectiu la millora de la qualitat en el govern i la gestió dels assumptes locals.

L’estudi, que es repeteix periòdicament, està adreçat als tècnics i/o responsables dels ajuntaments de més de 10.000 habitants de Catalunya, que aporten informació rellevant i actualitzada sobre les actuacions de determinades polítiques públiques. Aquesta informació permet realitzar estudis al llarg del temps, amb anàlisi integrals i comparatives, d’una realitat molt diversa i que es renova constantment. Des de l'inici d'aquest projecte, l'any 2008, s'han estudiat els següents àmbits temàtics: Gent gran, Salut Pública, Participació Ciutadana, Educació, Habitatge, Medi Ambient i Immigració.

Els principals productes del Panel són:

  • Base de dades amb tota la informació recollida en la investigació en un format electrònic (Excel o similar);
  • Informe específic de cada municipi participant amb dades comparatives d'altres col·lectius o territoris. Aquests informes són confidencials i s’envien en paper a cada municipi;
  • Informe amb dades agregades que permetin una lectura de síntesi de resultats. Aquests informes s’envien via electrònica en format PDF a cada municipi;
  • Informe d'anàlisi elaborat per un especialista de cada política que té com a objectiu analitzar els resultats de Panel per detectar problemes, reptes i propostes que millorin les actuacions municipals.