Panel de Polítiques
Públiques Locals

Projectes

 
Panel d'Educació 2016

Aquest projecte és una iniciativa de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis autonòmics i locals organitzada amb el suport de la Diputació de Barcelona. L’objectiu principal de l’enquesta és recollir informació rellevant i actualitzada sobre les polítiques d’educació que estan endegant els ajuntaments de Catalunya de més de 10.000 habitants.

Descàrregues:
 
Univers d'estudi

L'estudi inclou els municipis de més de 10.000 habitants de Catalunya segons dades del padró 2015, un total de 120, excloent la ciutat de Barcelona.Tota la informació fa referència de forma exclusiva als ajuntaments que han participat responent l'enquesta del Panel, un total de 97 municipis, i fan referència a les actuacions desenvolupades durant l'any 2015.

 
Qüestionari Panel Educació 2016

L'enquesta consta d'una estructura bàsica amb elements comuns als Panels d'altres polítiques públiques i que permeten una comparança entre les mateixes. A més, conté un conjunt de preguntes específiques en temes d'educació elaborades per especialistes i altres actors col·laboradors.

Descàrregues:
 
Informes individualitzats

Model d’informe que reben els ajuntaments participantes, que els permet fer un seguiment de les seves polítiques i contrastar aquestes dades amb les d’altres municipis, sempre tractades de forma agregada. Aquest informe es confidencial.

Descàrregues:
 
Informe amb dades generals

Informe amb les dades agregades més rellevants del Panel presentats amb gráfics que permetin una lectura de síntesi de resultats. Aquest informe és públic.

Descàrregues:
 

Gràcies per enviar el formulari!
En breu ens posarem en contacte amb tu.

Tots els camps són obligatoris. L'adreça de correu electrònic introduïda no és vàlida. És necessari acceptar la política de privacitat per enviar el formulari.