Panel de Polítiques
Públiques Locals

Publicacions

Panel de Polítiques Locals de Salut Pública

En aquest informe s'analitzen els resultats del Panel de les Polítiques Locals de Salut Pública realitzat l'any 2012. La importància creixent de la salut pública a les agendes de govern i el paper, cada vegada més destacat, que tenen els governs locals en la seva gestió, planteja la necessitat de reflexionar sobre les característiques, problemes i desafiaments que es presenten a aquest sector. Es pot pensar en les polítiques de salut pública com en un sistema complex en el qual conviuen diferents matèries, actors, àmbits del coneixement, estructures organitzatives i formes de gestió. Un dels propòsits fonamentals de l'estudi és aportar informació rellevant que ajudi a conèixer i interpretar el funcionament de les polítiques de salut. A través de la informació sistemàtica i actualitzada es poden detectar les tendències, problemes, fortaleses o debilitats d'un conjunt de governs municipals que afronten amb diferents recursos, estratègies i actuacions els desafiaments que plantegen les polítiques de salut pública. 

ANY DE PUBLICACIÓ:
PREU
IVA INCLÒS
Gratuït