Panel de Polítiques
Públiques Locals

Publicacions

Polítiques Públiques dels Municipis Catalans (edició 2012)

Els treballs que s'han incorporat en aquest volum analitzen de forma particularitzada les polítiques de salut pública, participació ciutadana, educació, gent gran i habitatge. Aquests assajos ofereixen línies interpretatives sobre els resultats del Panel 2012 que poden enriquir el debat sobre les polítiques estudiades. Estan organitzats a partir d'una estructura comuna amb una part dedicada al diagnòstic i estat de la qüestió, una altra dedicada a l’anàlisi i interpretació de les dades i finalment les conclusions amb les propostes o desafiaments més importants.

AUTOR/S:
ANY DE PUBLICACIÓ:
PREU
IVA INCLÒS
Gratuït