1. Percentatge de municipis que tenen Reglament Orgànic Municipal aprovat

Percentatge de municipis que tenen Reglament Orgànic Municipal aprovat: dades globals Catalunya