1. Percentatge d’ajuntaments que tenen organismes de participació ciutadana

Percentatge d’ajuntaments que tenen organismes de participació ciutadana: dades globals Catalunya