1. Serveis públics

Prestació del servei: Enllumenat públic

Gestió del servei: Enllumenat públic

Prestació del servei: Cementiri

Gestió del servei: Cementiri

Prestació del servei: Recollida de residus

Gestió del servei: Recollida de residus

Prestació del servei: Neteja viària

Gestió del servei: Neteja viària

Prestació del servei: Abastament d’aigua potable

Gestió del servei: Abastament d’aigua potable

Prestació del servei: Clavegueram

Gestió del servei: Clavegueram

Prestació del servei: Accès als nuclis de població