1. Ingressos capítols I i II per habitant

Ingressos capítols I i II per habitant: dades globals Catalunya