1. Despesa del capítol I per habitant

Despesa del capítol I per habitant: dades globals Catalunya