1. Percentatge d’ajuntaments que en l’actualitat duen a terme un pla de sanejament

Percentatge d’ajuntaments que en l’actualitat duen a terme un pla de sanejament: dades globals Catalunya

Percentatge d’ajuntaments que en l’actualitat duen a terme un pla de sanejament: dades segmentades per diferents trams de població