1. Estalvi net per habitant

Estalvi net per habitant: dades globals Catalunya

Estalvi net per habitant: dades segmentades per diferents trams de població