1. Percentatge de municipis que tenen organitzacions especials desconcentrades

Percentatge de municipis que tenen organitzacions especials desconcentrades: dades globals Catalunya

Percentatge de municipis que tenen organitzacions especials desconcentrades: dades segmentades per diferents trams de població