1. Periodicitat del ple. Percentatge de municipis per a cadascuna de les periodicitats

Periodicitat del ple. Percentatge de municipis per a cadascuna de les periodicitats: dades globals Catalunya

Periodicitat del ple. Percentatge de municipis per a cadascuna de les periodicitats: dades segmentades per diferents trams de població