Consells
Comarcals

Projecte

Projecte

El projecte implica la recollida sistemàtica d’informació sobre un conjunt de temes que faci possible una anàlisi comparativa. Per a la seva realització, preveiem el desplaçament d’investigadors/es al llarg del territori que portaran a terme uns qüestionaris a Gerents i responsables d’Àrees. Les qüestions tractades inclouen l’organització política i administrativa, els ens instrumentals, la col·laboració interadministrativa i la realització d’activitats i la prestació de serveis.

 
Qüestionari

L'enquesta sobre Consells Comarcals consta de dues parts diferenciades. La primera, d'un qüestionari dirigit al Gerent del Consell Comarcal per tal de resoldre les qüestions sobre organització administrativa i política del consell, així com de Personificacions Instrumentals Locals del consell (PIL). La segona part és un qüestionari dirigit als diferents tècnics dels consells en el que se'ls demanava que complimentèssin una fitxa per cada una de les activitats que es desenvolupava en la seva àrea d'actuació. 

Descàrregues:
 
Quadern metodològic

Els quaderns metodològics inclouen informació tècnica sobre l'organització i el desenvolupament del projecte. 

Descàrregues:
 
Mostra d'informes lliurats
 
Descàrregues:
 
Informes
 
Descàrregues:
 

Gràcies per enviar el formulari!
En breu ens posarem en contacte amb tu.

Tots els camps són obligatoris. L'adreça de correu electrònic introduïda no és vàlida. És necessari acceptar la política de privacitat per enviar el formulari.