Observatori de
Govern Local

Presentació

 -

Des del 2003 el projecte de l’Observatori de Govern Local fa un seguiment periòdic del mapa municipal català i intenta aportar eines de suport als responsables dels ajuntaments. Amb aquesta ferma vocació, s’ha estès a d’altres territoris i també ha ampliat l’abast de l’estudi fins a incorporar tots els municipis catalans majors de 500 habitants.

Des de la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals hem potenciat la creació d'un Observatori de Govern Local com a instrument per a la recopilació sistemàtica d'informació d'aquest nivell de govern. Una de les finalitats del projecte és la construcció d'una base de dades que operi com un sistema d'informació i de coneixement útil al servei de cada municipi, de les altres institucions i del món acadèmic.

Amb aquesta ferma vocació, l’Observatori de Govern Local, s’ha estès a d’altres territoris i també ha ampliat l’abast de l’estudi. Així, l’Observatori ha recollit informació dels municipis de Galícia i Andalusia i ha incorporat tots els municipis catalans de més de 500 habitants.

Des de l’any 2014 la Diputació de Girona col·labora amb el finançament del treball de camp dels municipis de la demarcació de Girona.

Els municipis participants reben un informe que inclou una síntesi de la informació que van facilitar comparada amb la mitjana de Catalunya, la de la seva província, el seu tram de població i el seu tram de volum pressupostari.

La confiança mútua és una de les peces fonamentals d’aquest projecte i, per tant, les dades es tracten amb uns criteris de confidencialitat estrictes. Alhora, els ajuntaments participants, el món acadèmic i institucional pot demanar accés a les dades, amb criteris adients en cada cas, així com informació i estudis específics.