La
Fundació

Bloc

Convocatòria específica de preselecció de becaris de suport a la recerca a la Fundació Carles Pi i Sunyer

El període de presentació de candidatures finalitzarà el 8 de gener de 2017, amb la possibilitat de prorrogar-lo, en cas que el número de sol·licituds es considerés insuficient.

conv151216.pdf Descarregar