La
Fundació

Bloc

Inauguració de l'exposició “Fer la Barcelona democràtica" 19 de juny, 18 h

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) C/Bisbe Caçador, 4, Barcelona