La
Fundació

Bloc

Informe Pi i Sunyer de Polítiques públiques dels municipis catalans

Aquest treball comprèn diferents estudis sobre les polítiques dels municipis catalans majors de 10.000 habitants, realitzats per especialistes en base als resultats del Panel de Polítiques Públiques Locals promogut per la Fundació Carles Pi i Sunyer. Creiem que l’interès d’aquests assajos pren especial rellevància en la difícil conjuntura econòmica i social en la qual ens trobem. Davant un futur incert, amb retallades pressupostàries i agreujament dels problemes socials, es reclama als governs locals un rol protagonista en les estratègies per afrontar la crisi. Aquesta difícil tasca, "fer més amb menys recursos", exigeix repensar les fórmules que s’han utilitzat fins ara, entenent que la crisi pot ser una bona oportunitat per encarar els canvis postergats.