La
Fundació

Bloc

L’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Fundació Carles Pi i Sunyer inicien una col·laboració per a analitzar les necessitats del territori en matèria de serveis socials

L’any 2018 l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals van iniciar una col·laboració vinculada a l’anàlisi del funcionament, característiques i contingut dels serveis socials en els municipis d’aquesta demarcació. Un dels objectius d’aquesta col·laboració era identificar espais on l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic pogués portar a terme una tasca d’utilitat per als ajuntaments. En aquesta línia, la Fundació sempre havia desenvolupat estudis sobre la figura de les entitats de segon nivell, la metropolinització de les polítiques i els serveis i la proposta de models de sistema local no necessàriament simètrics.

En l’exercici 2019 aquesta col·laboració es va formalitzar mitjançant un conveni i s’inicia un procés de treball conjunt que suposa el desplegament d’un pla de treball complex. Per al primer any es va plantejar portar a terme una primera aproximació a les necessitats del territori mitjançant una anàlisi d’activitats dels municipis i al disseny d’un plantejament metodològic més sofisticat que permeti un coneixement dels perfils dels municipis de l’Àrea en relació al desenvolupament d’activitats de serveis socials.

El projecte implicava un treball de camp que suposava la realització de qüestionaris administrats presencialment a tots els municipis de l’AMB per tal de conèixer el funcionament de determinats àmbits de les polítiques socials. Aquesta anàlisi permet explorar el desplegament de determinades tipologies de serveis i activitats, així com les dotacions bàsiques de mitjans i l’estructura institucional vinculada.

Els resultats del treball de camp i de les exploracions vinculades han permès identificar espais rellevants per al treball futur que caldrà analitzar amb una òptica molt més propera a la realitat quotidiana dels municipis. Es tracta d’una temàtica de màxima rellevància i que posa de manifest la necessitat de reflexionar sobre la relació entre els diferents nivells de govern que actuen en l’espai metropolità i les necessitats dels municipis i de la ciutadania.

Aquest projecte forma part del conveni de col·laboració i ha rebut finançament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.