La
Fundació

Bloc

Nova publicació: Les polítiques educatives locals en temps de crisi

Aquest treball fa una anàlisi qualitativa de les dades obtingudes pel Panel de Educatives Locals (edició de 2014) realitzat en col·laboració entre la Diputació de Barcelona, la Fundació Jaume Bofill, i la Fundació Carles Pi i Sunyer aportant informació de com han incidit sobre les polítiques educatives locals factors com la consolidació de la crisi, la contenció pressupostària i el qüestionament de les competències locals derivades de l'RSAL.

pol_educ_loc_2016.pdf Descarregar