La
Fundació

Bloc

Polítiques culturals en temps de guerra: la Generalitat i la Conselleria de Cultura

La Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 26/10/2021, ha dictat un decret amb número de registre 11846 sobre "Atorgar una subvenció a la Fundació Carles Pi i Sunyer per col·laborar en el finançament de les despeses de personal derivades de la recerca del projecte "Polítiques culturals en temps de guerra: la Generalitat i la Conselleria de Cultura".