La
Fundació

Bloc

Presentació del web Transparència i Gènere

Des de Fundació Carles Pi i Sunyer presentem el web “Transparència i Gènere. Transparència en la igualtat de gènere com a instrument per a la innovació en el bon govern”. Un web que identifica les bases de dades que permeten una anàlisi amb perspectiva de gènere i s’enfoca a persones analistes, personal tècnic i polític per a prendre decisions i definir les polítiques públiques. A més, es tracta d’un instrument col·laboratiu que permet la interacció entre usuaris, municipis inclosos en l’estudi i la Fundació Carles Pi i Sunyer, com a impulsora del projecte.
Aquest web s’emmarca en un projecte més ampli que planteja la necessitat d’aprofundir en l’anàlisi de les polítiques de transparència municipals amb perspectiva de gènere. El projecte ha rebut finançament de la convocatòria d’ajuts a la recerca de transparència de l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

https://transparenciaigenere.pisunyer.org/