La
Fundació

Bloc

Resolució de la concessió d'un ajut a la recerca sobre els governs locals a Catalunya

La comissió avaluadora de l'ajut a la recerca sobre els Governs Locals a Catalunya, integrada per dos representants per part de la Diputació de Barcelona, i un representant de cadascuna de la resta de les institucions convocants i seguint els criteris proposats a les bases de concessió, s'han reunit i han decidit atorgar l'ajut a: Lluís Medir Tejado pel seu projecte "La sostenibilitat de les llars d'infants municipals: una problemàtica jurídica, política i econòmica" sota la tutoria del professor Jorge Calero Martínez.