La
Fundació

Bloc

Revista d'història i de cultura. Franquisme & Transició. núm. 3

Franquisme & Transició. Revista d'història i cultura és un anuari especialitzat que neix amb un propòsit, publicar recerques innovadores sobre el tema segons els criteris de qualitat que marca l'estandard científic, i dos objectius principals que, mancomunats, fan la revista singular en el panorama editorial d'avui: en primer lloc, ampliar la recerca sobre el període franquisme i la transició democràtica, entesos com un contínuum històric, buscant la complicitat entre la historiografia i les diverses branques de la història de la cultura, unes disciplines que massa sovint han parcel·lat els seus camps d'estudi deixant en marge els espais de confluència que necessàriament comparteixen; en segon lloc, promoure les línies d'investigació centrades en l'anàlisi del període a Catalunya, sense perdre de vista els marcs espanyol i europeu.

Dirigida per Olívia Gassol i editat per Punctum.

Franquisme & Transició és d’accés lliure en la seva versió electrònica: http://journals.uoc.edu/index.php/franquismeitransicio