La
Fundació

Bloc

Transparència i Gènere en els municipis de l’AMB

La Fundació Carles Pi i Sunyer porta a terme un projecte sobre "Transparència i Gènere en els municipis de l’AMB", finançat per l'Agència de Transparència del 'Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Els principals objectius del projecte són:

  • Identificar els elements que poden incorporar perspectiva de gènere dins de les eines de transparència i publicitat activa municipal.
  • Explorar i examinar la presència d’aquests elements en la informació que ofereixen els 36 municipis de l’AMB.
  • Valorar la implantació, presència i ús d’aquests elements i identificar els municipis que les apliquen.
  • Dissenyar un catàleg de dades i informació amb rellevància en termes de transparència que incorpori perspectiva de gènere en els 36 municipis de l’AMB.
  • Explorar possibles elements determinants de la diferent presència d’informació en perspectiva de gènere.
  • Promoure que els municipis de l’AMB incorporin la perspectiva de gènere en el disseny de les seves eines de transparència i publicitat activa.