La
Fundació

Bloc

Transparència i gènere: estratègies i eines per a una transparència inclusiva

La Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 27 d’abril de 2021, va aprovar atorgar a la Fundació Carles Pi i Sunyer una subvenció per a la realització del projecte Transparència i gènere: estratègies i eines per a una transparència inclusiva, en el marc de la tercera convocatòria de subvencions per a la recerca en l’àmbit de la transparència, l’accés a la informació pública i el bon govern 2021.