Panel de Polítiques
Públiques Locals

Projectes

 
Panel Gent gran 2020

Aquest projecte és una iniciativa de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis autonòmics i locals. L’objectiu principal de l’enquesta és recollir informació rellevant i actualitzada sobre les polítiques de gent gran que estan endegant els ajuntaments de Catalunya de més de 10.000 habitants.

Aquest projecte ha estat finançat per la Diputació de Girona.

Descàrregues:
 
Univers d'estudi

L'estudi inclou els municipis de més de 10.000 habitants de Catalunya segons dades del padró 2019, un total de 120, excloent la ciutat de Barcelona.Tota la informació fa referència de forma exclusiva als ajuntaments que han participat responent l'enquesta del Panel, un total de 70 municipis, i fan referència a les actuacions desenvolupades durant l'any 2019 i 2020.

 
Qüestionari

L'enquesta consta d'una estructura bàsica amb elements comuns als Panels d'altres polítiques públiques i que permeten una comparança entre les mateixes. A més, conté un conjunt de preguntes específiques en temes d'educació elaborades per especialistes i altres actors col·laboradors.

 
Mostra d'informes lliurats

Model d’informe que reben els ajuntaments participantes, que els permet fer un seguiment de les seves polítiques i contrastar aquestes dades amb les d’altres municipis, sempre tractades de forma agregada. Aquest informe es confidencial.

Descàrregues:
 
Informe amb dades generals

Informe amb les dades agregades més rellevants del Panel presentats amb gràfics que permeten una lectura de síntesi de resultats. Aquest informe és públic.

Descàrregues:
 

Gràcies per enviar el formulari!
En breu ens posarem en contacte amb tu.

Tots els camps són obligatoris. L'adreça de correu electrònic introduïda no és vàlida. És necessari acceptar la política de privacitat per enviar el formulari.