Panel de Polítiques
Públiques Locals

Projectes

 
Panel de Participació Ciutadana 2016

Aquest estudi correspon a la cinquena edició del Panel de Polítiques Públiques Locals de Participació Ciutadana, iniciat al 2008, dels municipis de més de 10.000 habitants de Catalunya. És una iniciativa de la Fundació Carles Pi i Sunyer que té com a objectiu, recollir de forma periòdica i sistemàtica aquella informació rellevant i d’utilitat per l’anàlisi, l’avaluació i millora de les polítiques locals. Els municipis participants reben un informe particularitzat que permet fer un seguiment de les seves polítiques i contrastar aquestes dades amb les d’altres municipis. Un altre producte del Panel és un estudi elaborat per un especialista, que es publica a la web, que analitza l'estat de la situació, les tendències i els reptes de les polítiques de participació ciutadana.

 
Univers d'estudi

L'estudi inclou els municipis de més de 10.000 habitants de Catalunya segons dades del padró 2015, un total de 120, excloent la ciutat de Barcelona.Tota la informació fa referència de forma exclusiva als ajuntaments que han participat responent l'enquesta del Panel, un total de 98 municipis, i fan referència a les actuacions desenvolupades durant l'any 2015.

 
Qüestionari

L'enquesta consta d'una estructura bàsica amb elements comuns als Panels d'altres polítiques públiques i que permeten una comparança entre les mateixes. A més, conté un conjunt de preguntes específiques en temes d'educació elaborades per especialistes i altres actors col·laboradors.

Descàrregues:
 
Informes individualitzats

Model d’informe que reben els ajuntaments participantes, que els permet fer un seguiment de les seves polítiques i contrastar aquestes dades amb les d’altres municipis, sempre tractades de forma agregada. Aquest informe es confidencial.

 
Informe amb dades generals

Informe amb les dades agregades més rellevants del Panel presentats amb gráfics que permetin una lectura de síntesi de resultats. Aquest informe és públic.

Descàrregues:
 

Gràcies per enviar el formulari!
En breu ens posarem en contacte amb tu.

Tots els camps són obligatoris. L'adreça de correu electrònic introduïda no és vàlida. És necessari acceptar la política de privacitat per enviar el formulari.