Panel de Polítiques
Públiques Locals

Projectes

 
Panel de participació ciutadana

Aquest estudi correspon a la vuitena edició del Panel de Polítiques Públiques Locals de Participació Ciutadana, iniciat al 2008. És una iniciativa de la Fundació Carles Pi i Sunyer amb la col·laboració de la Direcció General de Participació Ciutadana i Processos Electorals del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Generalitat de Catalunya, que té com a objectiu, recollir de forma periòdica i sistemàtica aquella informació rellevant i d’utilitat per l’anàlisi, l’avaluació i millora de les polítiques locals. Els municipis participants reben un informe particularitzat que permet fer un seguiment de les seves polítiques i contrastar aquestes dades amb les d’altres municipis. Un altre producte del Panel és un estudi elaborat per un especialista, que es publica a la web, que analitza l'estat de la situació, les tendències i els reptes de les polítiques de participació ciutadana.

 
Univers d'estudi

L'estudi inclou tots els municipis de Catalunya segons el padró de 2021, un total de 946, excloent la ciutat de Barcelona. Tota la informació fa referència de forma exclusiva als ajuntaments que han participat contestant l'enquesta del Panel, és a dir, un total de 393 municipis, i fa referència a les actuacions desenvolupades durant l'any 2021. Per alguns indicadors vinculats als processos i altres mecanismes participatius, també es va consultar sobre les actuacions desenvolupades fins al mes de juliol de l'any 2022.

 
Qüestionari

L'enquesta consta d'una estructura bàsica amb elements comuns als Panels d'altres polítiques públiques i que permeten una comparança entre les mateixes. A més, conté un conjunt de preguntes específiques en temes d'educació elaborades per especialistes i altres actors col·laboradors.

Descàrregues:
 
Mostra d'informes lliurats

Model d’informe que reben els ajuntaments participantes, que els permet fer un seguiment de les seves polítiques i contrastar aquestes dades amb les d’altres municipis, sempre tractades de forma agregada. Aquest informe es confidencial.

Descàrregues:
 
Informe amb dades generals

Informe amb les dades agregades més rellevants del Panel presentats amb gráfics que permetin una lectura de síntesi de resultats. Aquest informe és públic.

Descàrregues:
 

Gràcies per enviar el formulari!
En breu ens posarem en contacte amb tu.

Tots els camps són obligatoris. L'adreça de correu electrònic introduïda no és vàlida. És necessari acceptar la política de privacitat per enviar el formulari.