Panel de Polítiques
Públiques Locals

Projectes

 
Panel d'Educació 2010

Aquest estudi correspon a la primera edició del Panel de Polítiques Públiques Locals d’Educació dels municipis de més de 10.000 habitants de Catalunya. És una iniciativa de la Fundació Carles Pi i Sunyer amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la Fundació Jaume Bofill, que té com a objectiu, recollir de forma periòdica i sistemàtica aquella informació rellevant i d’utilitat per l’anàlisi, l’avaluació i millora de les polítiques locals. Els municipis participants reben un informe particularitzat que permet fer un seguiment de les seves polítiques i contrastar aquestes dades amb les d’altres municipis. Un altre producte del Panel és un estudi elaborat per un especialista, que es publica a la web, que analitza l'estat de la situació, les tendències i els reptes de les polítiques educatives.

 
Univers d'estudi

L'estudi inclou els municipis de més de 10.000 habitants de Catalunya segons dades del padró 2009, un total de 119, excloent la ciutat de Barcelona.Tota la informació fa referència de forma exclusiva als ajuntaments que han participat responent l'enquesta del Panel, un total de 101 municipis, i fan referència a les actuacions desenvolupades durant l'any 2009.

Descàrregues:
 
Qüestionari

L'enquesta consta d'una estructura bàsica amb elements comuns als Panels d'altres polítiques públiques i que permeten una comparança entre les mateixes. A més, conté un conjunt de preguntes específiques en temes d'educació elaborades per especialistes i altres actors col·laboradors.

Descàrregues:
 
Informes individualitzats

Model d’informe que reben els ajuntaments participantes, que els permet fer un seguiment de les seves polítiques i contrastar aquestes dades amb les d’altres municipis, sempre tractades de forma agregada. Aquest informe és confidencial.

Descàrregues:
 
Informe amb dades generals

Informe amb les dades agregades més rellevants del Panel presentats amb gráfics que permetin una lectura de síntesi de resultats. Aquest informe és públic.

Descàrregues:
 

Gràcies per enviar el formulari!
En breu ens posarem en contacte amb tu.

Tots els camps són obligatoris. L'adreça de correu electrònic introduïda no és vàlida. És necessari acceptar la política de privacitat per enviar el formulari.